Purchase a Strong City T-Shirt and/ or Donate on shop.bethel and 100% of the proceeds support Carr Fire Victims
X
Please Pray for Redding because the Carr Fire is still burning.
X

Når Himmelen Inntar Jorden (When Heaven Invades Earth - Norwegian)
Free Gift

Bill Johnson

Book

Regular price $18.40

About Når Himmelen Inntar Jorden (When Heaven Invades Earth - Norwegian)
Free Gift

All kan vandre i det mirakuløse - til og med du

Dersom du har hatt et ønske om å leve og vandre i Guds overnaturlige kraft, så har du sjansen nå!

Det er virkelig mulig for oss mennesket å vise oss hvordan. Det er ved å gjenoppdage vår sanne identitet i ham, at vi kan vandre i de løftene Gud har gitt oss. Bill Johnson gir oss ikke bare undervisning om det overnaturlige, han gjør det til en del av oss ved å endre vår måte å tenke på.

Dersom du ikke har erfart mirakler, lever du langt fra det som er din fødselsrett! Når Himmelen Inntar Jorden forsøker å legge et bibelsk grunnlag for å vandre i Guds overnaturlige kraft.

READ MORE